18 marca 2024 r. (poniedziałek)

12.00-14.00 Przyjazd i zakwaterowanie Uczestników

12.30-14.00 Obiad

14.00-14.15 Otwarcie Konferencji – Dariusz Prostański- ITG KOMAG, wystąpienie zaproszonych Gości

14.15-15.30 Transformacja Śląska w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym – panel dyskusyjny

 • Krzysztof GALOS – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Główny Geolog Kraju,
 • Aleksander SOBOLEWSKI – INSTYTUT TECHNOLOGII PALIW I ENERGII
 • Radosław PILUT – CUPRUM Sp zoo
 • Barbara TORA – AGH
 • Dariusz PROSTAŃSKI – ITG KOMAG

W panelu omówione zostaną realia funkcjonowania nowoczesnych zakładów przeróbczych, kopalń węgla oraz odpadów pogórniczych w paradygmacie gospodarki 4.0. oraz aktualne wyzwania związane z tworzeniem innowacyjnych technologii odzysku surowców (w tym fosforu), odzysku wody, oczyszczania ścieków, gospodarki odpadami dużych aglomeracji miejskich zgodnie z założeniami Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

Wdrażanie innowacyjnych technologii, które mogą się przyczyniać do ekoefektywności firm to konieczność, która dotyczy tak wielkich miast, korporacji, jak i małych i średnich przedsiębiorców. Jednym z istotniejszych elementów na drodze do obniżenia śladu węglowego działalności, bez względu na jej wielkość i zakres, jest świadome korzystanie z energii elektrycznej.

15.30-16.30    Sesja – Strategia transformacji technologiczno–przyrodniczej terenów przekształconych Śląska w projektach KOMAG ENERGIA

W trakcie dyskusji poprowadzonych przez ekspertów Instytutu KOMAG, Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego uczestnicy zapoznają się z nowoczesnymi narzędziami wspomagającymi transformację regionów poprzemysłowych wykorzystywanymi do wsparcia nadawania nowych funkcji terenom poprzemysłowym oraz podnoszeniu odporności miast na zmiany klimatu.

 • Centrum Transformacji Ekosystemów Zurbanizowanych szansą odtworzenia i zachowania ZIELONEGO ŚLĄSKA – Artur Dyczko
 • Śląskie–Centrum dziedzictwa przyrody Górnego Śląska – fundamentem strategii transformacji przyrodniczej terenów przekształconych – Jerzy PARUSEL
 • Założenia systemu informatycznego z wykorzystaniem AI do monitorowania Transformacji Ekosystemów Zurbanizowanych i prognozowania wpływu działalności człowieka na środowisko biotyczne i abiotyczne w celu wzmocnienia potencjału odtwarzania ekosystemów – Julian Kujawski

16.30-16.45    Przerwa kawowa

16.45-18.00    Sesja – Strategia ŚLĄSKI SYSTEM MAGAZYNOWANIA ENERGII – bilansowanie, monitorowanie i zarządzanie mikrosieciami

W sesji omówione zostaną strategiczne wyzwania wynikające z procesów transformacji regionów górniczych oraz procesów transformacji energetycznej, megatrendy i zmiany zachodzące w makrootoczeniu, przyszłą rolę samorządów oraz zagrożenia cyfrowe wynikające z rozwoju technologicznego w obszarze nowoczesnej energetyki: możliwości wykorzystania energii geotermalnej, potencjalnego składowania CO2, metod integracji termicznej i mechanicznej całego systemu, wzajemnej interakcji elementów systemu magazynowania energii i optymalnym współdziałaniu poszczególnych elementów HESS dzięki routerowi energetycznemu, który będzie również zarządzał wymianą energii z krajową siecią energetyczną w celu pozyskiwania taniej zielonej energii i szczytowej produkcji energii. W trakcie sesji wygłoszone zostaną referaty:

 • Efektywność energetyczna – Jarosław Wróbel, Energa Obrót
 • Plany rozwoju energetyki rozproszonej na przykładzie Energetycznego Klastra Oławskiego EKO – Andrzej Jeżewski, Gaj Oławski
 • Przykład rewitalizacji terenów poprzemysłowych po byłej kopalni KWK Rozbark na podstawie projektu „Zielony Kwartał” – Dobromir Bujak, SKARPA Bytom
 • Miasta w obliczu kryzysu energetycznego. Wyzwania związane z zieloną transformacją aglomeracji Śląskich – Wojciech Bryś, UM Bytom
 • Śląski System Magazynowania Energii – bilansowanie, monitorowanie i zarządzanie mikrosieciami – Julian Kujawski

20.00 Uroczysta kolacja

19 marca 2024 r. (wtorek)

7.00-9.30 Śniadanie

9.30-11.00 Sesja – Zrównoważony rozwój na terenach pogórniczych

 1. Zrównoważony rozwój, czyli aspekty środowiskowe, technologiczne i ekonomiczne w inżynierii mineralnej.
 2. Naturalne metody rekultywacji gleby – symbioza konopi włóknistych i mikrobiomu glebowego
 3. Koncepcja technologii do bezkontaktowej rekultywacji gleby opracowanej w ramach projektu europejskiego o akronimie REECOL
 4. Kredyty Węglowe możliwością dodatkowego dochodu dla terenów pogórniczych.
 5. Hybrydowy system magazynowania energii z wykorzystaniem infrastruktury pokopalnianej

11.00-11.15 Przerwa kawowa

11.15-12.30 Sesja – Circular economy w przeróbce surowców mineralnych

 1. Circular economy w przeróbce surowców mineralnych.
 2. Racjonalna gospodarka surowcami mineralnymi w procesach przeróbki węgla w Zakładzie Górniczym Brzeszcze Południowego Koncernu Węglowego S.A.
 3. Postęp w badaniach nad rozdrabnianiem ZSE_NdFeB oraz mieleniem magnesów NdFeB
 4. Ocena ryzyka utraty dostaw, wskaźnika recyklingu oraz stopnia zastępowalności pierwiastków, z magnesów NdFeB generatora małej elektrowni wiatrowej
 5. Koncepcja układu technologicznego wytwarzania wyrobów kompozytowych na bazie impregnowanych odpadów drzewnych

13.00-15.00 Obiad

15.00-16.40 Sesja – Technologie stosowane w systemach przeróbczych

 1. Rozwiązania konstrukcyjne zbiorników materiałów sypkich jako efekt współpracy ITG KOMAG i HYDROMEL Sp. z o. o.
 2. Maszyny i urządzenia przeróbcze konstrukcji IMN – oferta dla przemysłu górniczego.
 3. Przeróbka węgli kamiennych z zastosowaniem sorterów rentgenowskich/optycznych typu CXR firmy Comex
 4. Optymalizacja produkcji sortymentów handlowych w Południowym Koncernie Węglowym S.A. w dostosowaniu do oczekiwań rynku
 5. Kontynuacja działań modernizacyjnych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w Zakładzie Górniczym Janina Południowego Koncernu Węglowego S.A.
 6. Czy praca w zakładach przeróbczych węgla kamiennego może być przyjemniejsza?

16.40-16.50 Przerwa kawowa

16.50-18.00 Przeróbka przyszłości

 1. Uwarunkowania i ograniczenia metod zdalnego monitoringu składowisk odpadów pogórniczych.
 2. Stan górnictwa węgla kamiennego w Polsce – zasoby, producenci, kierunki importu/eksportu, sytuacja przeróbki mechanicznej.
 3. Zasoby oraz stan przeróbki rud Zn-Pb w Polsce.
 4. Pierwiastki krytyczne w obiegu KGHM Polska Miedź S.A.
 5. Zastosowanie biodegradowalnych odczynników na bazie ligniny w warunkach KGHM Polska Miedź S.A.

19.00 Kolacja w pubie

20 marca 2024 r. (środa)

7.00-9.30 Śniadanie

9.30-10.30 Sesja – Innowacyjne rozwiązania w górnictwie

 1. Sposoby ograniczania zapylenia na składowiskach materiałów sypkich
 2. Nowe funkcjonalności wykorzystania odnawialnych źródeł energii – wybrane przykłady
 3. Systemy Mechatroniczne realizowane w ITG KOMAG
 4. Problem pylenia węgla podczas transportu przenośnikami długimi

10-30-11.00 Podsumowanie i zamknięcie Konferencji

11.30  Obiad i wyjazd uczestników