Patronat honorowy
Partnerzy Konferencji
Partnerzy merytoryczni
Partnerzy medialni

Program Konferencji

27 marca 2023 r. (poniedziałek)

12.00-13.00 Przyjazd i zakwaterowanie Uczestników

12.30-13.30 Obiad

SESJA PLENARNA

13.30-13.45 Otwarcie Konferencji

13.45-15.30 Panel dyskusyjny „W pełni zautomatyzowany, zeroodpadowy zakład przeróbczy – racjonalne gospodarowanie zasobami”

Uczestnicy dyskusji:

KGHM CUPRUM CBR, ITG KOMAG, IGSMiE PAN, Politechnika Krakowska

15.30-15.45 Przerwa kawowa

15.45-17.15 Sesja I – Zeroodpadowy zakład przeróbczy

 1. Charakterystyka zagospodarowania odpadów wydobywczych w Polsce w świetle wyzwań europejskiej gospodarki o obiegu zamkniętym – Jacek Jarosz, Jarosław Kulpa IGSMiE PAN.

 2. Modernizacja zakładu przeróbczego w kierunku niskiej emisji  i automatyzacji procesów – innowacyjność przeróbki przyszłości – Piotr Matusiak, Daniel Kowol, ITG KOMAG.

 3. Nowe sposoby zagospodarowania produktów procesu przeróbczego w polskim górnictwie –  kalcynacja, produkcja metakaolinu i kruszyw drogowo-budowlanych z dodatkowym odzyskiem energii – Michał Łach, Politechnika Krakowska.

 4. Ekonomiczna ocena koncepcji budowy w pełni zautomatyzowanego, niskoemisyjnego zakładu przeróbczego w warunkach polskich – Michał Kopacz, IGSMiE.

20.00 Uroczysta kolacja

28 marca 2023 r. (wtorek)

7.00-9.30 Śniadanie

9.30-10.30 Sesja II – Gospodarowanie odpadami

 1. Odzysk litu z odpadów – Barbara Tora, AGH

 2. Nowa technologia wytwarzania wodoru i kompozytów geopolimerowych z odpadów pogórniczych – Piotr Matusiak, ITG KOMAG

 3. Potencjał finansowy i technologiczny recyklingu zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych dla południowej Polski – Tomasz Suponik, Dawid Franke, Politechnika Śląska, Paweł Friebe, ITG KOMAG, Umut Kar
 4. Koncepcja przyjaznej dla środowiska technologii odzysku metali ze zużytych płyt obwodów drukowanych – Dawid Franke, Tomasz Suponik, Politechnika Śląska

10.30-10.45 Przerwa kawowa

10.45-12.15 Sesja III – Wykorzystanie odpadów

 1. Ochrona powierzchni terenu przed szkodami górniczymi poprzez wykorzystanie instalacji do prewencji pożarowej podziemnych wyrobisk górniczych – Sławomir Przeciszowski, SEPARATOR Sp. z o.o.
 2. Wykorzystanie kopaliny towarzyszącej wydobyciu węgla do produkcji kruszyw w Zakładzie Górniczym Sobieski – Łukasz Rzeźniczek, ZG Sobieski
 3. Efektywne wykorzystanie drobnoziarnistych surowców węglowych w procesach kompaktowania dla potrzeb energetycznych i koksownictwa – Karina Ignasiak, Agata Czardybon, Piotr Fudała, ITPiE

 4. Projekt prototypu dezintegratora do rozdrabniania ZSEiE wyposażony w magnesy NdFeB – Paweł Friebe, ITG KOMAG, Tomasz Suponik, Paweł M. Nuckowski, Politechnika Śląska

 5. Rozwój technologii wychwytu CO2 z odlotowych gazów resztkowych w przemyśle sodowym – od koncepcji do wdrożenia (od pomysłu do przemysłu) – Krzysztof Jastrząb – ITPiE

 6. Rekuperacja ciepła z istniejących i budowanych składowisk odpadów pogórniczych w aspekcie profilaktycznym i odzysku energii – Jacek Korski, ITG KOMAG

12.15-14.00 Obiad

14.00-16.00 Sesja IV – Zakład przeróbczy przyszłości

 1. Komponenty ze stali trudnościeralnej stosowane w zakładach przeróbczych – Marcin Dworecki, Abraservice
 2. Innowacyjna wymiana taśmy na przenośniku taśmowym nr techn. 207.01 (główna odstawa z szybu wydobywczego S 2.1, zlokalizowanego w polu Stefanów do ZPMW w Bogdance) – Piotr Łusiak, Wiktor Pietrzak, LW BOGDANKA S.A.

 3. Innowacyjność i nowoczesne rozwiązania współczesnej przeróbki mechanicznej węgla na przykładzie LW „Bogdanka” S.A. – Mateusz Świercz, Krystian Sołtys – LW BOGDANKA S.A.

 4. Poprawa właściwości użytkowych węgli z Zakładu Górniczego BRZESZCZE TAURON Wydobycie S.A. poprzez dodatekmodyfikatora w postaci haloizytu – Rafał Przystaś, TAURON Wydobycie S.A.
 5. Kierunki działań modernizacyjnych na Przeróbce Mechanicznej Zakładu Górniczego Janina w TAURON Wydobycie S.A. – Dariusz Jachimczyk, ZG JANINA

 6. Ekoprojekt – nadchodzą zmiany w wymogach dla silników elektrycznych. Konsekwencje dla zakładów przeróbczych – Marcin Piotrowski, Ireneusz Nawalany, NORD Napędy Sp. z o.o.

19.00 Kolacja w pubie

29 marca 2023 r. (środa)

7.00-9.30 Śniadanie

9.30-10.30 Sesja V – Innowacyjne rozwiązania

 1. Testy systemu do zabezpieczania kolejowych transportów węgla przed pyleniem wtórnym oraz działaniem czynników atmosferycznych – Michał Siegmund, Marek Kalita, Dominik Bałaga, ITG KOMAG, Roman Wenglorz, Janusz Babczyński, JSW S.A., Adam Sokół, Adam Jagoda, FUCHS Oil Corporation Sp. z o.o.

 2. Wzbogacanie odpadów oraz kruszyw naturalnych, zawierających pierwiastki ziem rzadkich z zastosowaniem separacji magnetycznej – Rafał Baron, ITG KOMAG, Marcin Lutyński, Politechnika Śląska
 3. Badania wpływu zakresu uziarnienia węgla koksowego na efektywność procesu flotacji pianowej – Daniel Kowol, Piotr Matusiak, ITG KOMAG

 4. Od maszyny do systemu mechatronicznego na przykładzie flotacji mułów węglowych – Krzysztof Szczepaniak, Waldemar Mijał, Sieć Badawcza Łukasiewicz – IMN

10-30-11.00 Podsumowanie i zamknięcie Konferencji

11.30-12.30 Obiad