Prowadzący Wojciech Bryś

10.00 – 10.30 Nature Based Solution – metoda zarządzania terenami miejsko-przemysłowymi

10:30 – 10:50 Antropogeniczne zbiorniki wodne – charakterystyka hydrogeologiczna i hydrochemiczna (Bączek) TM

10.50 – 11.10 Od owcy po dach. Zastosowanie wełny w zielonym budownictwie JGP

11.10 – 11.30 Dotychczasowe badania obiektów UNESCO na Wyżynie Śląskiej Prof. Malik

11:30 – 11:40 przerwa kawowa

11:40 – 13:10  Warsztaty z udziałem JST. Prowadzący W. Bryś: Dlaczego potrzebna jest zmiana paradygmatu tworzenia koncepcji zarządzania środowiskiem przyrodniczym terenów miejsko-przemysłowych?

13.30 – 15.00 Obiad

15:00 – 15.30 Wełna na hałdzie – holistyczne podejście ekosystemowe AZR

15.30 – 16.00 Pomiary dendrometryczne drzew występujących na siedliskach pozostających w gradiencie zaburzeń mgr inz Ewa Pietraszko

16.00 – 17.00 dyskusja