Kalendarium konferencji:

Zgłoszenie artykułu do kwartalnika Mining Machines – tryb ciągły

Zgłoszenie artykułu do Monografii pokonferencyjnej wydawnictwa ITG KOMAG – 31.03.2024 r.

Zgłoszenie uczestnictwa – do 04.03.2024 r.