Kalendarium konferencji:

Zgłoszenie artykułu do kwartalnika Mining Machines – tryb ciągły

Zgłoszenie artykułu do Monografii pokonferencyjnej wydawnictwa ITG KOMAG – 26.02.2023 r.

Zgłoszenie uczestnictwa – do 06.03.2023 r.