W związku z objęciem patronatem medialnym Konferencji KOMEKO przez Wydawnictwo Inżynieria Mineralna serdecznie zapraszamy do publikacji artykułów w czasopiśmie – 40 pkt./artykuł

https://inzynieriamineralna.com.pl/index.php/testowe/about/submissions#authorGuidelines

Publikacje:

  • Artykuł w języku polskim w Monografii pokonferencyjnej ITG KOMAG – 20 pkt./artykuł

https://komag.eu/wydawnictwa/konferencje

  • Artykuł w kwartalniku Mining Machines – 20 pkt.

https://komag.eu/wydawnictwa/mining-machines/information-for-authors