W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w 23. Konferencji Naukowo-Technicznej z cyklu KOMEKO, która odbędzie się w dniach 18-20 marca br. Celem konferencji jest przegląd kierunków rozwoju systemów przeróbczych surowców mineralnych z uwzględnieniem relacji człowiek – maszyna – środowisko. Konferencja KOMEKO to okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń dotyczących wykorzystania innowacyjnych technik i technologii, jak również prezentacji oferty producentów maszyn i urządzeń.

Zakres tematyczny konferencji:

 • Nowoczesne zakłady przeróbcze.

 • Racjonalna gospodarka surowcami w procesach przeróbki i przetwarzania.

 • Najnowsze technologie przeróbki surowców mineralnych.

 • Nowe materiały i technologie w produkcji maszyn przeróbczych.

 • Nowe rozwiązania konstrukcyjne maszyn przeróbczych.

 • Inteligentne systemy mechatroniczne wspomagające procesy przeróbki.

 • Automatyzacja procesów przeróbczych.

 • Systemy sterowania, diagnostyki i wizualizacji procesów.

 • Czynniki szkodliwe w procesach przeróbczych – zwalczanie zagrożeń.

 • Aspekty ekologiczne w procesach przeróbki.

 • Kierunki modernizacji zakładów przeróbczych.

 • Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakładach przeróbczych.

 • Odzyskiwanie i przetwórstwo odpadów przemysłowych.

 • Innowacyjne technologie zagospodarowania odpadów wydobywczych.

 • Technologie zgazowania węgla.

 • Metody wytwarzania i wykorzystania paliw alternatywnych.

 • Rekultywacja i rewitalizacja. Zagospodarowanie zdegradowanych terenów pogórniczych.

 • Wzbogacanie i odzyskiwanie pierwiastków ziem rzadkich.

 • Systemy nadzoru, wizualizacji i inwentaryzacji terenów powydobywczych i rewitalizowanych.

 • Sprawiedliwa transformacja.

 • Gospodarka w obiegu zamkniętym.

 • Gospodarka wodna.

 • Zarządzanie energią.

 • Odnawialne źródła energii.