KOMEKO 2023

22. Konferencja Naukowo – Techniczna

Przemysł Przyjazny dla Środowiska

27-29.03.2023 r. – Szczyrk

 

Dzień 1

Dzień 2 cz. I

Dzień 2 cz. II

Dzień 3

Podsumowanie


PROGRAM KONFERENCJI:

27 marca 2023 (Poniedziałek)

 • Panel dyskusyjny „W pełni zautomatyzowany, zeroodpadowy zakład przeróbczy – racjonalne gospodarowanie zasobami” prowadzący dr inż. Artura Dyczko. Uczestnicy: Radosław Pilut (KGHM CUPRUM), prof. dr hab inż. Radosław Zimroz (Politechnika Wrocławska), dr hab. inż. Janusz Mikuła (Politechnika Krakowska), dr hab. inż. Dariusz Prostański (KOMAG),
  dr hab. inż. Michał Kopacz (Pracownia Badań Strategicznych IGSMiE PAN).
 • Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn i urządzeń w odkrywkowym zakładzie górniczym – Józef Koczwara, Wyższy Urząd Górniczy
 • Charakterystyka zagospodarowania odpadów wydobywczych w Polsce w świetle wyzwań europejskiej gospodarki o obiegu zamkniętym – Jacek Jarosz, Jarosław Kulpa IGSMiE PAN.
 • Modernizacja zakładu przeróbczego w kierunku niskiej emisji i automatyzacji procesów – innowacyjność przeróbki przyszłości – Piotr Matusiak, Daniel Kowol, ITG KOMAG.
 • Nowe sposoby zagospodarowania produktów procesu przeróbczego w polskim górnictwie – kalcynacja, produkcja metakaolinu i kruszyw drogowo-budowlanych z dodatkowym odzyskiem energii – Michał Łach, Politechnika Krakowska.
 • Ekonomiczna ocena koncepcji budowy w pełni zautomatyzowanego, niskoemisyjnego zakładu przeróbczego w warunkach polskich – Michał Kopacz, IGSMiE.
 • Podpisanie porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji inicjatyw projektowych pomiędzy uczestnikami panelu, przedstawicielami KGHM CUPRUM, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Krakowskiej, Pracowni Badań Strategicznych IGSMiE PAN oraz ITG KOMAG.
 • Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy ITG KOMAG z firmą HALDEX S.A.
 • Wręczenie statuetek dla Partnerów Konferencji: Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. , PGG S.A. oraz HALDEX S.A.


28 marca 2023 (Wtorek)

 • Odzysk litu z odpadów – Barbara Tora, AGH
 • Nowa technologia wytwarzania wodoru i kompozytów geopolimerowych z odpadów pogórniczych – Piotr Matusiak, ITG KOMAG
 • Potencjał finansowy i technologiczny recyklingu zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych dla południowej Polski – Tomasz Suponik, Dawid Franke, Politechnika Śląska, Paweł Friebe, ITG KOMAG, Umut Kar
 • Koncepcja przyjaznej dla środowiska technologii odzysku metali ze zużytych płyt obwodów drukowanych – Dawid Franke, Tomasz Suponik, Politechnika Śląska
 • Ochrona powierzchni terenu przed szkodami górniczymi poprzez wykorzystanie instalacji do prewencji pożarowej podziemnych wyrobisk górniczych – Sławomir Przeciszowski, SEPARATOR Sp. z o.o.
 • Wykorzystanie kopaliny towarzyszącej wydobyciu węgla do produkcji kruszyw w Zakładzie Górniczym Sobieski – Łukasz Rzeźniczek, ZG Sobieski
 • Efektywne wykorzystanie drobnoziarnistych surowców węglowych w procesach kompaktowania dla potrzeb energetycznych i koksownictwa – Karina Ignasiak, Agata Czardybon, Piotr Fudała, ITPiE
 • Projekt prototypu dezintegratora do rozdrabniania ZSEiE wyposażony w magnesy NdFeB – Paweł Friebe, ITG KOMAG, Tomasz Suponik, Paweł Nuckowski, Politechnika Śląska
 • Rozwój technologii wychwytu CO2 z odlotowych gazów resztkowych w przemyśle sodowym – od koncepcji do wdrożenia (od pomysłu do przemysłu) – Krzysztof Jastrząb – ITPiE
 • Komponenty ze stali trudnościeralnej stosowane w zakładach przeróbczych – Marcin Dworecki, Abraservice
 • Innowacyjna wymiana taśmy na przenośniku taśmowym nr techn. 207.01(główna odstawa z szybu wydobywczego S 2.1, zlokalizowanego w polu Stefanów do ZPMW w Bogdance)
  – Piotr Łusiak, Wiktor Pietrzak, LW BOGDANKA S.A.
 • Innowacyjność i nowoczesne rozwiązania współczesnej przeróbki mechanicznej węgla na przykładzie LW „Bogdanka” S.A. – Mateusz Świercz, Krystian Sołtys – LW BOGDANKA S.A.
 • Poprawa właściwości użytkowych węgli z Zakładu Górniczego BRZESZCZE TAURON Wydobycie S.A. poprzez dodatekmodyfikatora w postaci haloizytu – Rafał Przystaś, TAURON Wydobycie S.A.
 • Kierunki działań modernizacyjnych na Przeróbce Mechanicznej Zakładu Górniczego Janina w TAURON Wydobycie S.A. – Dariusz Jachimczyk, ZG JANINA
 • Ekoprojekt – nadchodzą zmiany w wymogach dla silników elektrycznych. Konsekwencje dla zakładów przeróbczych – Marcin Piotrowski, Ireneusz Nawalany, NORD Napędy Sp. z o.o.


29 marca 2023 (Środa)

 • Testy systemu do zabezpieczania kolejowych transportów węgla przed pyleniem wtórnym oraz działaniem czynników atmosferycznych – Michał Siegmund, Marek Kalita, Dominik Bałaga, ITG KOMAG, Roman Wenglorz,  Janusz Babczyński, JSW S.A., Adam Sokół, Adam Jagoda, FUCHS Oil Corporation Sp. z o.o.
 • Wzbogacanie odpadów oraz kruszyw naturalnych, zawierających pierwiastki ziem rzadkich z zastosowaniem separacji magnetycznej – Rafał Baron, ITG KOMAG, Marcin Lutyński, Politechnika Śląska
 • Badania wpływu zakresu uziarnienia węgla koksowego na efektywność procesu flotacji pianowej – Daniel Kowol, Piotr Matusiak, ITG KOMAG
 • Od maszyny do systemu mechatronicznego na przykładzie flotacji mułów węglowych – Krzysztof Szczepaniak, Waldemar Mijał, Sieć Badawcza Łukasiewicz – IMN
 • Rekuperacja ciepła z istniejących i budowanych składowisk odpadów pogórniczych w aspekcie profilaktycznym i odzysku energii – Jacek Korski, ITG KOMAG

Partnerzy Konferencji

Konferencja odbywała się pod patronatem honorowym Ministerstwa Aktywów Państwowych, a jej Partnerami byli: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Polska Grupa Górnicza S.A. oraz Firma HALDEX S.A.

Partnerami merytorycznymi byli: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, Sekcja Inżynierii Mineralnej i Recyklingu PAN O/Katowice, Polskie Towarzystwo Przeróbki Kopalin.