KOMEKO 2019

20. Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna

INNOWACYJNE I PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA

TECHNIKI I TECHNOLOGIE PRZERÓBKI SUROWCÓW MINERALNYCH

BEZPIECZEŃSTWO – JAKOŚĆ – EFEKTYWNOŚĆ

25-27 marca 2019 r.

Hotel KLIMCZOK, Szczyrk

Zakres tematyczny konferencji:

 • Racjonalna gospodarka surowcami w procesach przeróbki i przetwarzania.
 • Najnowsze technologie i techniki przeróbki surowców mineralnych.
 • Nowe materiały i technologie w produkcji maszyn przeróbczych.
 • Nowe rozwiązania konstrukcyjne maszyn przeróbczych.
 • Inteligentne systemy mechatroniczne wspomagające procesy przeróbki.
 • Automatyzacja procesów przeróbczych.
 • Systemy sterowania, diagnostyki i wizualizacji procesów.
 • Kierunki rozbudowy i modernizacji zakładów przeróbczych.
 • Czynniki szkodliwe w procesach przeróbczych – zwalczanie zagrożeń.
 • Aspekty ekologiczne w procesach przeróbki.
 • Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakładach przeróbczych.
 • Innowacyjne technologie zagospodarowania odpadów wydobywczych.
 • Metody wytwarzania i wykorzystania paliw alternatywnych.
 • Rekultywacja i rewitalizacja. Zagospodarowanie zdegradowanych terenów pogórniczych.
 • Rozwój innowacyjnych, proekologicznych technologii energetycznych.