KOMEKO 2018

PROGRAM KONFERENCJI

19 marca 2018 r. (poniedziałek)


15.30-15.45 Otwarcie konferencji dr inż. Małgorzata Malec Dyrektor ITG KOMAG


SESJA I

Przewodnicząca: dr inż. Małgorzata Malec ITG KOMAG

15.45-16.00 Rozwój osadzarek pulsacyjnych typu KOMAG – Piotr Matusiak, Daniel Kowol ITG KOMAG

16.00-16.15 Innowacyjne rozwiązania mechatroniczne ITG KOMAG w przeróbce mechanicznej węgla Sebastian Jendrysik, Krzysztof Stankiewicz, Dariusz Jasiulek ITG KOMAG

16.15-16.30 Możliwości zwiększenia efektywności procesu produkcji miałów węgli koksowych poprzez wzrost dokładności wtórnego wzbogacania półproduktu w osadzarce pulsacyjnej
Daniel Kowol, Michał Łagódka, Piotr Matusiak ITG KOMAG

16.30-17.00 Dyskusja


SESJA II

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Aleksander Lutyński ITG KOMAG

17.15-17.30 Wzbogacalniki strumieniowo-zwojowe do wydzielania substancji węglowych z miałów pochodzących z polskich kopalń – Paweł Friebe ITG KOMAG

17.30-17.45 Rozwiązanie hydrocyklonu klasyfikującego typu KOMAG w kontekście poprawy klasyfikacji drobnych frakcji węglowych – Rafał Baron ITG KOMAG

17.45-18.00 Zabudowa hydrocyklonów klasyfikujących wraz z węzłem odwadniania w wirówkach Tomasz Kaletka Polska Grupa Górnicza S.A. KWK ROW, Ruch „Jankowice”,
Barbara Tora AGH Akademia Górniczo-Hutnicza

18.00-18.30 Dyskusja


20 marca 2018 r. (wtorek)


SESJA III

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Jan Sidor Akademia Górniczo-Hutnicza

9.00-9.15 Odwadnianie koncentratu węgla na innowacyjnych filtrach parowociśnieniowych Piotr Myszkowski, Marcin Czapek Pro-Industry Sp. z o.o. Sp.k., Roman Wenglorz
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
9.15-9.30 Prototypowe urządzenie do rozdziału mieszanin drobnouziarnionych składników w ośrodku wodnym – Stanisław Błaszczyński, Tomasz Suponik, Jan Szpyrka Politechnika Śląska
9.30-9.45 Przesiewacze Progress Eco w zakładzie wzbogacania odpadów węglowych Heřmanicka hałda w Ostrawie (Czechy) – Piotr Pasiowiec, Klaudia Bańczyk, Jerzy Wajs
Progress Eco Sp. z o.o. Sp. K., Roman Orlik Ostravská těžební a.s, Barbara Tora AGH Akademia Górniczo-Hutnicza

9.45-10.15 Dyskusja


SESJA IV

Przewodniczący: dr inż. Piotr Matusiak – ITG KOMAG

PREZENTACJE

10.30-11.00 Zarządzanie sprężonym powietrzem – strategia redukcji kosztów oraz prewencji usterek Jacek Paradowski FESTO Sp. z o.o.

11.00-11.30 Jak zmniejszyć ryzyko awarii silników elektrycznych – rozwiązani a firmy NORD Napędy  Marcin Nawalany

11.30-11.45 Dyskusja

Prezentacja projektu europejskiego FitWork Dobre praktyki w opracowywaniu planów treningowych do wspomagania aktywności fizycznej w miejscu pracy, realizowanego w ramach programu Erasmus ITG KOMAG


SESJA IV

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Adam Klich – ITG KOMAG

15.00-15.15 Innowacyjne rozwiązania w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla PGG S.A. Oddział KWK „Wujek” – Zbigniew Kornaszewski Polska Grupa Górnicza S.A. KWK „Wujek”

15.15-15.30 Modernizacja węzła osadzarkowego w zakładzie mechanicznej przeróbki węgla JSW S.A. KWK „Pniówek” – Marek Kryca Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o., Adam Mura
Wrębowa Sp. z o.o.
15.30-15.45 Budowa i zastosowanie współczesnych układów kruszenia – Jan Sidor AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
15.45-16.00 Metody klasyfikacji i sortowania odpadów mineralnych i komunalnych – Remigiusz Modrzewski, Piotr Wodziński Politechnika Łódzka, Katarzyna Ławińska – Instytut Przemysłu
Skórzanego, Zakład Garbarstwa NG

16.00-16.30 Dyskusja


21 marca 2018 r. (środa)


SESJA VI

Przewodniczący: dr inż. Dariusz Prostański – ITG KOMAG

9.30-9.45 Stan technologii naziemnego zgazowania węgla – Aleksander Lutyński ITG KOMAG, Marcin Lutyński Politechnika Śląska, Wojciech Książkiewicz, Janusz Łada
EnCoal Gasification

9.45-10.00 Wykorzystanie niskojakościowych frakcji węglowych w technologiach zgazowania Aleksander Sobolewski, Marek Ściążko, Tadeusz Chmielniak, Tomasz Iluk
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

10.00-10.15 Małoodpadowa utylizacja zasolonych wód kopalnianych w zintegrowanym systemie membranowo-wyparnym Marian Turek, Ewa Laskowska, Krzysztof Mitko,
Agata Jakóbik
-Kolon Politechnika Śląska

10.15-10.45 Promowanie zrekultywowanych terenów pogórniczych Jolanta Biegańska AGH Akademia Górniczo-Hutnicza

10.45-11.15 Dyskusja

11.15-11.30 Podsumowanie i zamknięcie konferencji