KOMEKO 2017 

18. Konferencja Naukowo-Techniczna

Innowacyjne i Przyjazne dla Środowiska

Techniki i Technologie Przeróbki Surowców Mineralnych

BEZPIECZEŃSTWO – JAKOŚĆ – EFEKTYWNOŚĆ

22-24 marca 2017 r.

PROGRAM KONFERENCJI

22 marca 2017 r. (środa)

15.30-15.45 Otwarcie konferencji – dr inż. Małgorzata Malec – Dyrektor ITG KOMAG

 

SESJA I

Przewodnicząca: dr inż. Małgorzata Malec – ITG KOMAG

15.45-16.00 Technologia SGT firmy SES zgazowania węgla kamiennego niskiej jakości i odpadów powstałych z jego wzbogacania – Wojciech Książkiewicz, Eugeniusz Krop, Janusz Łada – EnCoal, Aleksander Lutyński – ITG KOMAG

16.00-16.15 Wykorzystanie odpadów węglowych w technologiach zgazowania – Aleksander Lutyński – ITG KOMAG, Marcin Lutyński – Politechnika Śląska

16.15-16.30 Badania laboratoryjne skuteczności osadzarkowego wzbogacania odpadów powęglowych w klasach ziarnowych 35-3 mm oraz 35-0 mm – Daniel Kowol, Piotr Matusiak, Michał Łagódka – ITG KOMAG

16.30-16.45 Odzysk koncentratu węglowego z odpadów pogórniczych poprzez wdrożenia urządzeń typu „KOMAG” – Piotr Matusiak, Daniel Kowol, Michał Łagódka – ITG KOMAG

16.45-17.15 Dyskusja

 

SESJA II

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Aleksander Lutyński – ITG KOMAG

17.30-17.45 Metody stabilizacji nadawy w procesie wzbogacania węgla w osadzarce – Stanisław Cierpisz – ITI EMAG, Daniel Kowol – ITG KOMAG

17.45-18.00 Układ sterowania i kontroli pracy przenośnika kubełkowego w osadzarkowym węźle wzbogacania – Sebastian Jendrysik, Dariusz Jasiulek, Mariusz Woszczyński
– ITG KOMAG

18.00-18.15 Pneumatyczny separator do wzbogacania węgla – wstępne badania laboratoryjne
Joanna Całus-Moszko – Główny Instytut Górnictwa

18.15-18.45 Dyskusja

 

23 marca 2017 r. (czwartek)


SESJA III

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Adam Klich – ITG KOMAG

9.00-9.15 Współczesny przesiewacz wibracyjny – technologiczne i ekonomiczne racje istnienia – Józef Śmieszek – Innovator Sp. z o.o., Zygmunt Śmiejek

9.15-9.30 Przesiewacz talerzowy z obrotowym sitem do przesiewania kruszyw mineralnych – Piotr Wodziński, Remigiusz Modrzewski – Politechnika Łódzka, Katarzyna Ławińska – Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi

9.30-9.45 Współczesne konstrukcje kruszarek – rozdrabniaczy walcowych – Jan Sidor – Akademia Górniczo-Hutnicza

9.45-10.00 Badania wytwarzania bardzo drobnych proszków surowców mineralnych w młynie wibracyjnym – Jan Sidor, Paweł Tomach – Akademia Górniczo-Hutnicza

10.00-10.30 Dyskusja


SESJA IV

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Jan Sidor – Akademia Górniczo-Hutnicza

10.45-11.00 Zastosowanie sit szczelinowych zgrzewanych produkcji Progress Eco w procesach wydobycia i przeróbki węgla kamiennego, ropy naftowej, gazu ziemnego oraz uranu
Piotr Pasiowiec, Klaudia Bańczyk, Józef Brożyna, Jerzy Wajs – Progress Eco Sp. z o.o. Sp.k., Barbara Tora

– Akademia Górniczo-Hutnicza

11.00-11.15 Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych w ZPMW KWK „Pniówek” w wyniku modernizacji układu zasilania pras filtracyjnych przez zastosowanie membranowej pompy ABEL
Roman Wenglorz, Bogdan Oleś – JSW S.A. KWK „Pniówek”, Piotr Myszkowski, Marcin Czapek
– PRO-INDUSTRY Sp. z o.o. Sp.k.

11.15-11.30 Filtracja parowo-ciśnieniowa najdrobniejszych klas ziarnowych węgla na filtrach BOKELA HiBar – nowe kierunki rozwoju i rezultaty – Jürgen Hahn, Reinhard Bott, Thomas Langeloh – Bokela GmbH

11.30-12.00 Dyskusja


SESJA V

Przewodniczący: dr inż. Piotr Matusiak – ITG KOMAG

14.00-14.30 Zastosowanie napędów pneumatycznych FESTO w osadzarkach miałowych – Paweł Szyroki – FESTO Sp. z o.o.

14.30-15.00 INDUSTRY 4.0 – Nowoczesne systemy napędowe NORD – Bądź gotowy na czwartą rewolucję przemysłową – Marcin Nawalany – NORD NAPĘDY Sp. z o.o.

15.00-15.30 System automatyzacji procesów ATP w zakładzie przeróbczym – František Ševčik
– ZAM-SERVIS s.r.o.

15.30-16.00 Dyskusja

16.00-17.30 Rozmowy dwustronne


24 marca 2017 r. (piątek)


SESJA VI

Przewodniczący: dr inż. Dariusz Prostański – ITG KOMAG

9.00-9.15 Technologia przeróbki odpadów cynkowo-ołowiowych – Grażyna Pajor, Arkadiusz Mańka – Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A., Barbara Tora
– Akademia Górniczo-Hutnicza

9.15-9.30 Zabudowa hydrocyklonów klasyfikujących wraz z węzłem odwadniania w wirówkach
Tomasz Kaletka – Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. KWK ROW, Barbara Tora, Stanisław Budzyń
– Akademia Górniczo-Hutnicza

9.30-9.45 Suspensja węglowo-wodna – ekologiczna alternatywa dla spalania węgla – Andrzej Michalik, Stanisław Kajzer – Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych
i Budowy Szybów S.A., Barbara Tora, Stanisław Budzyń, Tadeusz Olkuski – Akademia Górniczo-Hutnicza

9.45-10.00 Identyfikacja poziomu dźwięku na wybranych stanowiskach pracy w zakładzie przeróbki mechanicznej węgla – Rafał Baron – ITG KOMAG

10.00-10.15 Koncepcja inteligentnego systemu monitoringu i diagnostyki paneli fotowoltaicznych
Mariusz Woszczyński, Jakub Grabowski – ITG KOMAG

10.15-11.00 Dyskusja

11.00-11.30 Podsumowanie i zakończenie konferencji