KOMEKO 2016

17. Konferencja Naukowo-Techniczna

INNOWACYJNE I PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA

TECHNIKI I TECHNOLOGIE PRZERÓBKI SUROWCÓW MINERALNYCH

BEZPIECZEŃSTWO – JAKOŚĆ – EFEKTYWNOŚĆ

16-18 marca 2016 r. – Hotel „Klimczok” – Szczyrk

PROGRAM KONFERENCJI

16 marca 2016 r. (środa)

15.00-15.15 Otwarcie konferencji – dr inż. Małgorzata Malec – Dyrektor ITG KOMAG

SESJA I
Przewodnicząca: dr inż. Małgorzata Malec – ITG KOMAG
15.15-15.30 Rekultywacja terenów pogórniczych – Roman Uzarowicz, Piotr Wojtacha – Wyższy Urząd Górniczy
15.30-15.45 Procedura rekultywacji i zagospodarowania pogórniczego wyrobiska odkrywkowego na wybranym przykładzie – Sławomir Bednarczyk, Aleksandra Kultys, Jolanta Biegańska
– AGH Akademia Górniczo-Hutnicza

15.45-16.00 Odpady stosowane w rekultywacji terenów pogórniczych – Jolanta Biegańska, Sławomir Bednarczyk – AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Ewelina Kwaśniewska
– Politechnika Śląska

16.00-16.15 Problemy dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji przenośników taśmowych w zakładach przeróbczych – Józef Koczwara, Roman Sąsiadek – Wyższy Urząd Górniczy
16.15-16.30 Zastosowanie transportu pneumatycznego systemu POLKO do dozowania i transportu suchych flokulantów w zakładzie mechanicznej przeróbki węgla – Ryszard Majchrzak, Damian Homa – Kooperacja POLKO Sp. z o.o., Stanisław Król – LW „Bogdanka” S.A.
16.30-17.00 Dyskusja

SESJA II
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Aleksander Lutyński – ITG KOMAG
17.15-17.30 Rozwój konstrukcji wirówek ślimakowych na podstawie analizy doświadczeń eksploatacyjnych – Krzysztof Kwaśny – ITG KOMAG
17.30-17.45 Nowe wdrożenia wzbogacalników pulsacyjnych typu KOMAG – Piotr Matusiak, Daniel Kowol, Michał Łagódka – ITG KOMAG
17.45-18.00 Badania możliwości zastosowania trapezoidalnego cyklu pulsacji dla osadzarkowego wzbogacania nadaw średnioziarnistych – Daniel Kowol, Michał Łagódka, Piotr Matusiak
– ITG KOMAG

18.00-18.30 Dyskusja

17 marca 2016 r. (czwartek)

SESJA III
Przewodnicząca: prof. dr hab. inż. Jolanta Biegańska – AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
9.00-9.15 Wdrożenie innowacyjnej technologii oczyszczania węgla kamiennego przy pomocy suchej metody wzbogacania (FGX) drogą obniżenia kosztów wytwarzania produktów handlowych w krajowym górnictwie – Ireneusz Baic, Wiesław Blaschke, Wojciech Sobko, Józef Szafarczyk – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
9.15-9.30 Wzbogacanie węgla w hydrocyklonach z cieczą ciężką – Piotr Myszkowski – PRO-INDUSTRY Sp. z o.o. Sp.k., Barbara Tora – AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
9.30-9.45 Koncepcja Circular economy (gospodarka w obiegu zamkniętym) w przeróbce węgla – Barbara Tora, Stanisław Budzyń – AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Piotr Pasiowiec
– Progress ECO Sp. z o.o. S.K.A.

9.45-10.00 Optymalizacja klasyfikacji mułów węglowych w krajowych hydrocyklonach nowej generacji – Tomasz Zachariasz, Edward Szczerba – Instytut Metali Nieżelaznych
10.00-10.30 Dyskusja

SESJA IV
Przewodnicząca: dr hab. inż. Barbara Tora – AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
10.45-11.00 Gospodarka surowcami nieenergetycznymi w Polsce – Wiesław Blaschke, Beata Witkowska-Kita, Katarzyna Biel, Anna Orlicka
– Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

11.00-11.15 Stan rozwoju technologii przeróbki w świetle scenariuszy foresightu węglowego – Henryk Giemza; Aleksander Lutyński – ITG KOMAG
11.15-11.30 Potencjał energetyczny mułów depozytowych – Aleksander Lutyński – ITG KOMAG
11.30-12.00 Dyskusja

SESJA V
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Adam Klich – ITG KOMAG
14.30-14.45 Nowe techniki i technologie przeróbki węgla kamiennego w zastosowaniach przemysłowych – Henryk Giemza; Joanna Kazubińska, Zygmunt Śmiejek – Kopex Machinery S.A.
14.45-15.00 Maszyny procesowe dla przeróbki surowców mineralnych, a zwłaszcza węgla kamiennego – Joanna Kazubińska, Zygmunt Śmiejek – Kopex Machinery S.A.
15.00-15.15 Proces doskonalenia wirówek z możliwością rozszerzenia ich stosowania w instalacjach pozagórniczych – Władysław Borkowski – PG „Silesia” Sp. z o.o., Tomasz Kaletka
– KWK „Jankowice”, Tomasz Zejer, Joanna Kazubińska, Zygmunt Śmiejek – Kopex Machinery S.A.

15.15-15.30 Prezentacja innowacyjnych rozwiązań firmy NORD Napędy – Ireneusz Nawalany NORD Napędy
15.30-16.00 Dyskusja

18 marca 2016 r. (piątek)

SESJA VI
Przewodniczący: dr inż. Piotr Matusiak – ITG KOMAG
9.00-9.15 Metody sterowania w procesach grawitacyjnego wzbogacania węgla – Stanisław Cierpisz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
9.15-9.30 Możliwości zastosowania indukcyjnego przemiennika momentu w napędach maszyn przeróbczych – Arkadiusz Tomas – ITG KOMAG, Tomasz Trawiński – Politechnika Śląska
9.30-9.45 Wdrożenie układu sterowania węzłem osadzarkowym w KWK „Sośnica” – Joachim Król – KWK „Sośnica”, Łukasz Krzak – PHU Gabrypol Sp. J. Z i R, Sebastian Jendrysik, Krzysztof Stankiewicz, Mariusz Woszczyński – ITG KOMAG
9.45-10.15 Dyskusja

SESJA VII
Przewodniczący: dr inż. Dariusz Prostański – ITG KOMAG
10.30-10.45 Przesiewacze rotacyjne o stopniowanych średnicach sit – Piotr Wodziński, Remigiusz Modrzewski – Politechnika Łódzka, Katarzyna Ławińska – Instytut Przemysłu Skórzanego
10.45-11.00 Współczesne konstrukcje młynów wibracyjnych – Jan Sidor – AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
11.00-11.15 Modułowa konstrukcja rozdrabniacza MR300 – Arkadiusz Tomas, Michał Zuba – ITG KOMAG
11.15-11.45 Dyskusja
11.45-12.00 Podsumowanie i zamknięcie konferencji