KOMEKO 2015
16. Konferencja Naukowo-Techniczna
INNOWACYJNE I PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA
TECHNIKI I TECHNOLOGIE PRZERÓBKI SUROWCÓW MINERALNYCH
BEZPIECZEŃSTWO – JAKOŚĆ – EFEKTYWNOŚĆ
18 – 20 marca 2015 r. – Zamek Kliczków

PROGRAM KONFERENCJI

18 marca 2015 r. (środa)

15.15-15.30 Otwarcie konferencji – dr inż. Małgorzata Malec – Dyrektor ITG KOMAG

SESJA I
Przewodnicząca: dr inż. Małgorzata Malec – ITG KOMAG
15.30-15.45 Oszczędne i innowacyjne urządzenia i systemy stosowane w zakładach przeróbki mechanicznej kopalin – Piotr Myszkowski – PRO-INDUSTRY Sp. z o.o. Sp.k.
15.45-16.00 Zwiększenie efektywności działania węzła osadzarkowego Zakładu Przeróbczego KWK „Sośnica-Makoszowy” Ruch „Sośnica”” – Piotr Matusiak, Daniel Kowol – ITG KOMAG, Franciszek Suszka, Joachim Król – KW S.A. KWK „Sośnica-Makoszowy” Ruch „Sośnica”, Jan Szemet – CARBO-ECO Sp. z o.o.
16.00-16.15 Wpływ efektywności układu odbioru produktów w osadzarce na ocenę procesu wzbogacania węgla – Stanisław Cierpisz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
16.15-16.30 Nowoczesne osadzarki wodne pulsacyjne typu PROREM w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla LW „Bogdanka” S.A. – Mariusz Osoba, Andrzej Pyc, Grzegorz Gruszka
– PROREM Sp. z o.o.

16.30-17.00 Dyskusja

SESJA II
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Adam Klich – ITG KOMAG
17.15-17.30 Wdrożenie systemu sterowania pracą osadzarki BOSS2010 w Zakładzie Mechanicznej Przeróbki Węgla LW „Bogdanka” – Marek Kryca, Waldemar Sobierajski, Artur Kozłowski – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Władysław Bieńko, Grzegorz Semeniuk – LW „Bogdanka” S.A.
17.30-17.45 Automatyczny system sterowania węzłem osadzarkowym z ciągłą kontrolą wydłużenia łańcucha przenośnika kubełkowego – Sebastian Jendrysik, Mariusz Latos, Dariusz Jasiulek, Krzysztof Stankiewicz – ITG KOMAG, Andrzej Gawliński – JSW S.A. KWK „Budryk”
17.45-18.00 Zastosowanie procesu flotacji pianowej do wzbogacania sedymentu – badania laboratoryjne – Daniel Kowol, Michał Łagódka, Piotr Matusiak – ITG KOMAG, Andrzej Gawliński –JSW S.A. KWK „Budryk”
18.00-18.30 Dyskusja

19 marca 2015 r. (czwartek)

SESJA III
Przewodniczący: dr inż. Piotr Matusiak – ITG KOMAG
9.00-9.15 Rozbudowa układu klasyfikacji i odwadniania w Zakładzie Przeróbczym PG Silesia na bazie przesiewaczy wibracyjnych produkcji Progress Eco – Piotr Pasiowiec, Jerzy Wajs, Klaudia Bańczyk – Progress Eco Sp. z. o.o. SKA, Władysław Borkowski, Artur Bogusław – PG Silesia S.A., Barbara Tora – Akademia Górniczo-Hutnicza
9.15-9.30 Poprawa możliwości technologicznych oczyszczania wody odciekowej z instalacji odwadniania żużla przy zastosowaniu odśrodkowych sit odwadniających OSO – Jan J. Hycnar
– Ecocoal Consulting Center, Piotr Pasiowiec, Jerzy Wajs – Progress Eco Sp. z. o.o. SKA, Barbara Tora – Akademia Górniczo-Hutnicza

9.30-9.45 Badania kinematyki współbieżnego układu wibracyjnego na przykładzie przesiewacza zataczająco-śrubowego – Wojciech Poćwiardowski, Marek Domoradzki – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Piotr Wodziński – Politechnika Łódzka
9.45-10.15 Dyskusja

SESJA IV
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Stanisław Cierpisz – Politechnika Śląska
10.30-10.45 Nowe możliwości klasycznej kruszarki szczękowej – Maciej Sieklucki, Joanna Golda – KOPEX Machinery S.A., Michał Filipczyk, Jarosław Stankiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
10.45-11.00 Młyny walcowe w procesach wstępnego i finalnego rozdrabniania surowców, rud i cementu – Jan Sidor – Akademia Górniczo-Hutnicza
11.00-11.15 Rozdrabniacz produktów filtracji MR300 konstrukcji ITG KOMAG – Michał Zuba, Arkadiusz Tomas, Piotr Matusiak – ITG KOMAG
11.15-11.30 System automatycznego poboru próbek materiałów dla EDF Rybnik – Arkadiusz Tomas, Piotr Matusiak, Michał Zuba – ITG KOMAG, Dariusz Greiner
– CARBOAUTOMATYKA S.A.

11.30-12.00 Dyskusja
12.00-12.30 Prezentacja innowacyjnych rozwiązań firmy NORD Napędy – Ireneusz Nawalany NORD Napędy

20 marca 2015 r. (piątek)

SESJA V
Przewodniczący: dr inż. Dariusz Prostański – ITG KOMAG
9.30-9.45 Surowce deficytowe – studium pozyskiwania w Polsce – Katarzyna Biel, Beata Witkowska-Kita, Wiesław Blaschke, Anna Orlicka – Centrum Gospodarki Odpadami i Zarządzania Środowiskowego IMBiGS
9.45-10.00 Odsiarczanie i odpopielanie produktu handlowego „Jaret” z wykorzystaniem powietrznego stołu koncentracyjnego – Wojciech Sobko – Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego, Wiesław Blaschke – Centrum Gospodarki Odpadami i Zarządzania Środowiskowego IMBiGS, Andrzej Fraś – TAURON Wydobycie S.A.

10.00-10.15 Metale w węglach i produktach ich spalania – Jan J. Hycnar – Ecocoal Consulting Center, Barbara Tora – Akademia Górniczo-Hutnicza
10.15-10.30 Aspekty techniczno-technologiczne możliwości ciągłego wydzielania zanieczyszczeń koloidalnych uwodnionych osadów z wód powierzchniowych kopalń węgla brunatnego
– Marek Lenartowicz, Henryk Giemza, Andrzej Pyc – Biuro Projektów PROREM Sp. z o.o.

10.30-10.45 Wybrane problemy rekultywacji terenów pokopalnianych w serbskim górnictwie – Miloš Grujić – Uniwersytet w Belgradzie
10.45-11.15 Dyskusja
11.15-11.30 Podsumowanie i zamknięcie konferencji