KOMEKO 2014
15. Konferencja Naukowo-Techniczna
INNOWACYJNE I PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA
TECHNIKI I TECHNOLOGIE PRZERÓBKI SUROWCÓW MINERALNYCH
BEZPIECZEŃSTWO – JAKOŚĆ – EFEKTYWNOŚĆ
24 – 26 marca 2014 r. – Zamek Kliczków

PROGRAM KONFERENCJI

24 marca 2014 r. (poniedziałek)

15.15-15.30 Otwarcie konferencji dr inż. Małgorzata Malec – Dyrektor ITG KOMAG


SESJA I

Przewodnicząca: dr inż. Małgorzata Malec ITG KOMAG

15.30-15.45 Surowce strategiczne studium pozyskiwania w Polsce Katarzyna Biel, Wiesław Blaschke, Beata Witkowska-Kita
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

15.45-16.00 Badania możliwości usuwania kamienia z urobku węgla koksowego na powietrznych stołach koncentracyjnych – Ireneusz Baic, Wiesław Blaschke, Wojciech Sobko,
Józef
Szafarczyk Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Paweł Okarmus Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

16.00-16.15 Skuteczność suchego odkamieniania węgla koksowego metodą separacji na powietrznych stołach koncentracyjnych – Wiesław Blaschke Instytut Mechanizacji
Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Paweł Okarmus Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Stanisław Ziomber Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

16.15-16.30 Możliwości stosowania cyklonów z cieczą ciężką w polskim górnictwie węglowym – Daniel Kowol, Piotr Matusiak ITG KOMAG, Paweł Okarmus, Grzegorz Jakubina
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

16.30-17.00 Dyskusja


SESJA II

Przewodniczący: prof. Adam Klich – ITG KOMAG

17.15-17.30 Badania laboratoryjne wpływu parametrów przepływu powietrza na zmiany poziomu wody i ciśnienia w komorze pulsacyjnej osadzarki – Piotr Matusiak,
Michał Łagódka, Daniel Kowol ITG KOMAG

17.30-17.45 Metody automatycznego sterowania ruchem pulsacyjnym wody w osadzarkach węglowych Sebastian Jendrysik, Daniel Kowol, Michał Łagódka,
Krzysztof Stankiewicz ITG KOMAG

17.45-18.00 Nierozwiązane techniczne problemy sterowania osadzarek Stanisław Głowiak Zakład Automatyki „BGG” S.c.

18.00-18.30 Dyskusja

18.40-19.20 Spotkanie członków Komitetu Naukowego

 

25 marca 2014 r. (wtorek)

SESJA III

Przewodniczący: prof. Piotr Wodziński – Politechnika Łódzka

9.00-9.15 Rozwój konstrukcji kruszarek udarowych – odśrodkowych – Jan Sidor Akademia Górniczo-Hutnicza

9.15-9.30 Doskonalenie postaci konstrukcyjnej polskiej pionowej wirówki sitowoślimakowej – Maciej Sieklucki, Zygmunt Śmiejek Kopex Machinery S.A., Jarosław Stankiewicz
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

9.30-9.45 Wdrożenie nowego typu wirówki sedymentacyjno-filtracyjnej w KWK „SośnicaMakoszowy”, Ruch „Sośnica” – Piotr Myszkowski PRO-INDUSTRY Sp. z o.o. Sp.k.,
Joachim Król KWK „SośnicaMakoszowy”

9.45-10.00 Przemysl-Skalny.pl Internetowy serwis informacyjny dla branży wydobywczej. Prezentacja Portalu Branżowego PRZEMYSŁ SKALNY – Patrycja Hałdys

10.00-10.30 Dyskusja


SESJA IV

Przewodniczący: prof. Wiesław Blaschke – IGSMiE PAN

10.45-11.00 Rozdrabniacze i mieszalniki konstrukcji KOMAG Arkadiusz Tomas, Piotr Matusiak, Daniel Kowol ITG KOMAG

11.00-11.15 Próby techniczne i stanowiskowe grudkownika mułów węglowych – Jacek Feliks Akademia Górniczo-Hutnicza

11.15-11.30 Analiza porównawcza skuteczności odwadniania i rozdziału materiału na sitach OSO z wkładami stalowymi i poliuretanowymi – Piotr Pasiowiec, Klaudia Bańczyk,
Jerzy Wajs, Sebastian Gawlista Progress ECO Sp.z o.o. S.K.A., Barbara Tora Akademia Górniczo-Hutnicza

11.30-11.45 Nowoczesne maszyny wibracyjne oraz system ich monitorowania. Prezentacja firmy DEMETRIX Łukasz Cendrowicz

11.45-12.15 Dyskusja


SESJA V

Przewodnicząca: dr hab.inż. Jolanta Biegańska – Politechnika Śląska

15.00-15.15 Możliwości zastosowania procesu flotacji pianowej do wzbogacania „sedymentu” z wirówek sedymentacyjno-sitowych Daniel Kowol, Michał Łagódka, Piotr Matusiak
ITG KOMAG, Andrzej Gawliński Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK „Budryk”
15.15-15.30 Kolektory do flotacji węgla kamiennego na bazie olejów popirolitycznych Stanisław Budzyń, Barbara Tora Akademia Górniczo-Hutnicza
15.30-15.45 Zwiększenie wydajności stacji odwadniania odpadów flotacyjnych poprzez zastosowanie nowoczesnej prasy filtracyjnej Bartosz Piechoczek, Marek Lenartowicz,
Grzegorz
Gruszka, Andrzej Pyc PROREM Sp. z o.o., Henryk Kaczmarczyk Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK „Krupiński”

15.45-16.00 Badania właściwości odpadów z procesu flotacyjnego wzbogacania węgla kamiennego w świetle wymagań formalno-prawnych Bożena Rakwic ITG KOMAG

16.00-16.30 Dyskusja


SESJA VI

Przewodniczący: prof. Jan Sidor Akademia Górniczo-Hutnicza

16.45-17.00 Przesiewacze wibracyjne projektowane i konstruowane do procesów pomocniczych w instalacjach przeróbki surowców mineralnych Andrzej Woźnica
Kopex Machinery S.A.

17.00-17.15 Problemy techniczno-technologiczne klasyfikacji przy użyciu przesiewaczy wibracyjnych o łamanej linii pokładu sitowego Zygmunt Śmiejek Kopex Machinery S.A.

17.15-17.30 Przesiewacz dwuczęstościowy podsumowanie programu badań Katarzyna Ławińska, Remigiusz Modrzewski, Piotr Wodziński Politechnika Łódzka

17.30-18.00 Dyskusja

18.00-18.30 Zastosowanie i działanie preparatu MOTOR-LIFE PROFESSIONAL w węzłach smarowania maszyn. Prezentacja firmy PLASTMAL Daniel i Piotr Olszewscy


26 marca 2014 r. (środa)


SESJA VII

Przewodniczący: dr inż. Piotr Matusiak – ITG KOMAG

9.00-9.15 Zastosowanie bezinwazyjnych przepływomierzy sonarowych SONARtrack® w zakładach przeróbki mechanicznej kopalin Piotr Myszkowski, Mateusz Brzozowski
PRO-INDUSTRY

9.15-9.30 Projektowanie automatycznych systemów poboru próbek węgla dla EDF Rybnik z wykorzystaniem modelowania 3D Michał Zuba, Arkadiusz Tomas, Krzysztof Kwaśny,
Piotr Matusiak ITG KOMAG

9.30-9.45 Możliwości zastosowania małogabarytowego urządzenia odpylającego w zakładach przeróbki mechanicznej węgla – Marek Jedziniak ITG KOMAG

9.45-10.00 Dyskusja

 

SESJA VIII
Przewodniczący: dr inż. Edward Pieczora ITG KOMAG

10.15-10.30 Biogaz z odpadów – zagrożenia i ich usuwanie – Jolanta Biegańska, Ireneusz Stanuch Politechnika Śląska

10.30-10.45 Analiza możliwości termicznego wykorzystania zużytych podkładów kolejowych – Olaf Piotrowski, Sławomir Stelmach, Ryszard Wasielewski
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

10.45-11.00 Usuwanie jonów ołowiu z roztworów wodnych za pomocą sorbentów naturalnych i żywic jonowymiennych – Agnieszka Bożęcka, Piotr Bożęcki, Piotr Kasprzyk,
Stanisława Sanak-Rydlewska Akademia Górniczo-Hutnicza

11.00-11.15 Dyskusja

11.15-11.30 Podsumowanie i zamknięcie konferencji