KOMEKO 2013
14. Konferencja Naukowo-Techniczna
20-22 marca 2013 – Zamek Kliczków – Polska

PROGRAM KONFERENCJI

20 marca 2013 r. (środa)

15.30-15.45 Otwarcie konferencji – Małgorzata Malec – Dyrektor ITG KOMAG

SESJA I
Przewodnicząca: mgr inż. Małgorzata Malec – ITG KOMAG
15.45-16.00 Układ sterowania węzłem osadzarkowym – Sebastian Jendrysik, Mariusz Woszczyński, Krzysztof Stankiewicz – ITG KOMAG, Andrzej Gawliński – KWK „Budryk”
16.00-16.15 Wpływ uziarnienia oraz składu grawimetrycznego klas ziarnowych na wyniki procesu osadzarkowego wzbogacania nadaw węglowych – Daniel Kowol, Michał Łagódka,
Piotr
Matusiak – ITG KOMAG
16.15-16.30 Badania parametrów procesu odprowadzania produktów ciężkich w osadzarce pulsacyjnej – Piotr Matusiak, Michał Łagódka, Daniel Kowol – ITG KOMAG
16.30-16.45 Zwiększenie skuteczności wzbogacania węgli koksowych poprzez modernizacje węzłów osadzarkowego wzbogacania – Paweł Okarmus – Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla,
Daniel Kowol, Piotr Matusiak, Michał Łagódka – ITG KOMAG, Stanisław Ziomber – Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
16.45-17.00 Własności pływaka w układzie sterowania odbiorem produktów węgla w osadzarce – Stanisław Cierpisz, Waldemar Sobierajski – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
17.00-17.15 O ograniczeniach możliwości poprawy efektywności wzbogacania w wodnych osadzarkach pulsacyjnych – Stanisław Głowiak – Zakład Automatyki „BGG” S.c.
17.15-18.00 Dyskusja
18.10-18.50 Spotkanie członków Komitetu Naukowego

21 marca 2013 r. (czwartek)

SESJA II
Przewodniczący: prof. Zdzisław Kłeczek – ITG KOMAG
9.00-9.15 Zasilanie pras filtracyjnych pompą membranową na przykładzie ZPMW KWK „Pniówek” – Roman Wenglorz, Bogdan Oleś – KWK „Pniówek”, Piotr Myszkowski – PROINDUSTRY
Sp. z o.o. Sp.k. 9.15-9.30 Modelowanie oraz analizy mechaniczne i wytrzymałościowe w procesie projektowania prasy filtracyjnej PFK 570N – Krzysztof Kwaśny, Arkadiusz Tomas,
Piotr
Matusiak – ITG KOMAG
9.30-9.45 Zmodernizowana prasa filtracyjna PFK 570N – Arkadiusz Tomas, Piotr Matusiak, Krzysztof Kwaśny – ITG KOMAG
9.45-10.00 Wybrane problemy eksploatacyjne przesiewaczy o falującej powierzchni roboczej sita typu flip-flow – Krzysztof Kwaśny, Piotr Matusiak, Arkadiusz Tomas, Mariusz Bal
– ITG
KOMAG, Piotr Chyła – Fabryka Urządzeń Górniczych FUGOR Sp. z o.o. 10.00-10.15 Wpływ kształtu wirnika na przebieg procesu flotacji w zależności od prędkości
obrotowej wirnika i natężenia dopływu powietrza – Marek Lenartowicz, Andrzej Pyc – Biuro Projektów PROREM Sp. z o.o., Daniel Kowol – ITG KOMAG
10.15-10.45 Dyskusja

SESJA III
Przewodniczący: prof. Aleksander Lutyński – Politechnika Śląska
11.00-11.15 Rozwój i modernizacja Oddziału Zakłady Wzbogacania Rud w oparciu o najnowsze trendy światowe – Andrzej Konieczny, Witold Pawlos, Małgorzata Krzemińska
– KGHM Polska
Miedź S.A., Oddział Zakłady Wzbogacania Rud
11.15-11.30 Automatyzacja i informatyzacja wyzwaniem Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla – Marek Nowakowski, Andrzej Krzon – PKiMSA Carboautomatyka S.A., Piotr Wilk,
Marek Łopata – Astor Sp. z o.o.
11.30-11.45 Przeróbka kopalin w zestawach mobilnych – Piotr Wodziński – Politechnika Łódzka
11.45-12.00 Nowe młyny i układy mielenia w technologii rozdrabniania rud i surowców mineralnych – Jan Sidor – Akademia Górniczo-Hutnicza
12.00-12.10 Urządzenie do automatycznego pobierania próbek węgla bezpośrednio z ciągu technologicznego typu PROB-1 dla KWK „Marcel”. Komunikat – Mariusz Krasucki
– PKiMSA
Carboautomatyka S.A.
12.10-12.45 Dyskusja

SESJA IV
Przewodniczący: prof. Adam Klich – ITG KOMAG
14.30-14.45 Rekultywacja i rewitalizacja w górnictwie polskim – wybrane przykłady – Roman Uzarowicz – Wyższy Urząd Górniczy
14.45-15.15 Zastosowanie metod wielokryterialnego podejmowania decyzji w rozwiązywaniu problemów środowiska w przedsiębiorstwach energetycznych oraz kopalniach węgla
kamiennego – Miloš Grujić – Uniwersytet w Belgradzie, Žika Jovanović – Serbian Transmission Systems and Market Operator, Miodrag Grujić – City Assembly of Belgrade, Energy Administration – Serbia
15.15-15.30 Polityka środowiskowa Spółki OKD na przykładzie Kopalni „Łazy” – Horst Gondek, Tomaš Kubin – VŠB Uniwersytet Techniczny w Ostrawie, Jiří Neruda – Severočeské doly, a.s. – Republika Czeska
15.30-15.45 Ocena pracy układu jedno i dwustopniowej konwersji SO2 w aspekcie ochrony środowiska – Andrzej Jarosiński – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN,
Sylwester Żelazny, Lucyna Madejska – Politechnika Krakowska
15.45-16.15 Dyskusja

22 marca 2013 r. (piątek)

SESJA V
Przewodniczący: dr inż. Edward Pieczora – ITG KOMAG
9.30-9.45 Odkamienianie urobku węglowego metodą suchej separacji – Ireneusz Baic, Wiesław Blaschke, Stefan Góralczyk, Wojciech Sobko, Józef Szafarczyk – Instytut Mechanizacji
Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Centrum Gospodarki Odpadami i Zarządzania Środowiskowego
9.45-10.00 Elementy strategii wykorzystania depozytów mułów węglowych w bilansie paliwowym kraju – Aleksander Lutyński – Politechnika Śląska, Ireneusz Baic – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Centrum Gospodarki Odpadami i Zarządzania Środowiskowego
10.00-10.15 Ocena odpadów górnictwa węgla kamiennego w świetle wymagań formalnoprawnych dotyczących zawartości i wymywalności metali ciężkich – Bożena Rakwic – ITG KOMAG
10.15-10.30 Surowce krytyczne – studium pozyskiwania w Polsce – Katarzyna Biel, Wiesław Blaschke, Beata Witkowska-Kita – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego,
Centrum Gospodarki Odpadami i Zarządzania Środowiskowego
10.30-10.45 Surowce mineralne – nowe możliwości pozyskiwania – Jolanta Biegańska – Politechnika Śląska
10.45-11.15 Dyskusja
11.15-11.30 Podsumowanie i zamknięcie konferencji