KOMEKO 2012

13. Konferencja Naukowo-Techniczna

INNOWACYJNE I PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA

TECHNIKI I TECHNOLOGIE PRZERÓBKI SUROWCÓW MINERALNYCH

BEZPIECZEŃSTWO – JAKOŚĆ – EFEKTYWNOŚĆ

21-23 marca 2012 r. – Hotel „Perła Południa” – Rytro

PROGRAM KONFERENCJI

 

21 marca 2012 r. (środa)

15.30-15.45 Otwarcie konferencji – Małgorzata Malec – Dyrektor ITG KOMAG

SESJA I
Przewodnicząca: mgr inż. Małgorzata Malec

15.45-16.00 Aktualne uwarunkowania budowy podziemnego składowiska odpadów niebezpiecznych – Zdzisław Kłeczek – KOMAG

16.00-16.15 Foresight w zakresie priorytetowych i innowacyjnych technologii zagospodarowania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego podsumowanie wyników projektu Ireneusz Baic – Instytut Budownictwa i Górnictwa Skalnego „Centrum Gospodarki Odpadami
i Zarządzania Środowiskowego”, Aleksander Lutyński – Politechnika Śląska
16.15-16.30 Problematyka odpadów wydobywczych w aspekcie przepisów prawnych Iwona Kuczyńska – Akademia Górniczo-Hutnicza

16.30-16.45 Problematyka zakresu badań odpadów wydobywczych Beata Witkowska-Kita, Ireneusz Baic – IBiGS „Centrum Gospodarki Odpadami i Zarządzania Środowiskowego”

16.45-17.00 Odpady wydobywcze z kopalń węgla kamiennego – wyzwania i oczekiwania – Barbara Lech, Tadeusz Koperski – Haldex S.A.

17.00-17.30 Dyskusja


SESJA II

Przewodniczący: prof. Zdzisław Kłeczek – KOMAG

17.45-18.00 Koncepcja budowy w Polsce centralnego składowiska odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów promieniotwórczych – Dagmara Zeljaś
– OBR GS CHEM CHEMKOP sp. z o.o.

18.00-18.15 Określanie ilości metali ciężkich wymywanych z odpadów górnictwa węgla kamiennego w warunkach obiektu drogowego przy zastosowaniu modelowania hydrochemicznego
Bożena Rakwic – KOMAG

18.15-18.30 Dostępne i przyjazne środowisku metody przeróbki wtórnych materiałów cynkonośnych – Andrzej Jarosiński – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Sylwester Żelazny – Politechnika Krakowska

18.30-18.45 Ocena przydatności popiołów lotnych ze spalania węgla kamiennego do produkcji tworzyw geopolimerowych – Lucyna Madejska – Politechnika Krakowska, Andrzej Jarosiński
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

18.45-19.15 Dyskusja

19.15-19.45 Spotkanie Członków Komitetu Naukowego

 22 marca 2012 r. (czwartek)


SESJA III

Przewodniczący: prof. Aleksander Lutyński – Politechnika Śląska

9.00-9.15 Badania rozkładu gęstościowego wzbogacanego materiału w strefie rozdziału/odbioru osadzarki pulsacyjnej – Daniel Kowol, Michał Łagódka – KOMAG

9.15-9.30 Możliwości poprawy parametrów jakościowych i ilościowych produktów w węźle wzbogacania osadzarkowego – Piotr Matusiak, Daniel Kowol – KOMAG

9.30-9.45 Układ sterowania węzłem osadzarkowym – Sebastian Jendrysik, Mariusz Woszczyński, Krzysztof Stankiewicz – KOMAG, Andrzej Gawliński – KWK „Budryk”

9.45-10.00 Gęstościomierz radiometryczny do monitoringu i sterowania procesu wzbogacania węgla
w osadzarce – Stanisław Cierpisz – EMAG, Politechnika Śląska,
Zbigniew B
ędkowski – EMAG

10.00-10.15 Zastosowanie modułowych sit gumowych typu EPP w osadzarkach pulsacyjnych miałowych Andrzej Pyc, Marek Lenartowicz Biuro Projektów PROREM sp. z o.o.,
Piotr
Wodziński – Politechnika Łódzka

10.15-10.45 Dyskusja


SESJA IV

Przewodnicząca: prof. Jolanta Biegańska – Politechnika Śląska

11.00-11.15 Przegląd modyfikacji technologii obiegów wodno-mułowych w polskim górnictwie węgla kamiennego – Wojciech Sobko, Ireneusz Baic – IBiGS

11.15-11.30 Identyfikacja depozytów mułów węglowych – własności chemiczne, „BAZA DANYCH (DMW) ” – Beata Witkowska-Kita, Ireneusz Baic – IBiGS, Aleksander Lutyński, Tomasz Suponik – Politechnika Śląska

11.30-11.45 Możliwości wzbogacania mułów węglowych zdeponowanych w osadnikach ziemnych – Jan Szpyrka, Aleksander Lutyński – Politechnika Śląska

11.45-12.00 Właściwości fizyko-chemiczne mułów węglowych zdeponowanych w osadnikach ziemnych – Aleksander Lutyński, Jan Szpyrka – Politechnika Śląska, Ireneusz Baic –IBiGS

12.00-12.15 Granulacja mułów węglowych pochodzących z pras komorowych w systemie produkcji ciągłej – Ireneusz Baic – IBiGS, Andrzej Szymkiewicz, Andrzej Fraś, Rafał Przystaś – Południowy Koncern Węglowy S.A., Jan J. Hycnar – Ecocoal Consulting Center

12.15-12.45 Dyskusja


SESJA V

Przewodniczący: prof. Piotr Wodziński – Politechnika Łódzka

14.30-14.45 Doświadczenia z użytkowania instalacji odzysku części stałych z zawiesiny wodno-mułowej zawierającej ziarna o wymiarach wyłącznie < 25μm”
w KWK „Jas-Mos –
Jan Kot – KWK „Jas-Mos”

14.45-15.00 Automatyzacja systemu sterowania gospodarki wodno-mułowej w ZG „Sobieski” Mirosław Cholewa, Artur Dubiel – Południowy Koncern Węglowy S.A., ZG „Sobieski”,
Tomasz
Kardyś, Michał Zając – Energotest sp. z o.o
 
15.00-15.15 Hydrocyklony klasyfikujące – Piotr Myszkowski – PRO-INDUSTRY sp. z o.o.
15.15-15.30 Rozwój konstrukcji przesiewaczy do klasyfikacji wstępnej węgla kamiennego oraz innych surowców ze szczególnym uwzględnieniem przesiewaczy o falującej powierzchni roboczej sita typu „flip-flow” – Krzysztof Kwaśny – KOMAG

15.30-15.45 Wpływ kształtu wirnika i ilości powietrza na przebieg flotacji w laboratoryjnej maszynce flotacyjnej – Marek Lenartowicz – Biuro Projektów PROREM sp. z o.o.,
Daniel Kowol
– KOMAG

15.45-16.00 Odwadnianie sedymentu węglowego z użyciem pras filtracyjnych na przykładzie prasy GHT 1500 zabudowanej w ZPMW KWK „Jas-Mos” – Bartosz Piechaczek,
Grzegorz Gruszka,
Krystyna Kiermaszek – PROREM sp. z o.o., Andrzej Pyc – Biuro Projektów PROREM sp. z o.o., Emanuele Iero – DIEMME Filtration Srl

16.00-16.30 Dyskusja

23 marca 2012 r. (piątek)

SESJA VI

Przewodniczący: dr inż. Piotr Matusiak – KOMAG

9.00-9.15 Zastosowanie drzewa C&RT w klasyfikacji biomasy wykorzystywanej do celów energetycznych – Marcin Sajdak, Olaf Piotrowski – Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

9.15-9.30 Wykorzystanie energii z osadów ściekowych w procesie współspalania z węglem kamiennym – Sławomir Stelmach, Ryszard Wasielewski, Krzysztof Słowik
– Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

9.30-9.45 Efektywność odzysku metanu z wysypiska komunalnego na przykładzie wysypiska Barycz – Barbara Tora, Maciej Michałowski – Akademia Górniczo-Hutnicza

9.45-10.00 Porównanie regeneracji łuszczyn słonecznika i łupin orzecha włoskiego po procesie sorpcji jonów Pb 2+ i Cd 2+ z modelowych roztworów wodnych w układach jedno-
i dwusk
ładnikowych – Agnieszka Bożęcka, Stanisława Sanak-Rydlewska – Akademia Górniczo-Hutnicza

10.00-10.30 Dyskusja


SESJA VII

Przewodniczący: prof. Adam Klich – KOMAG

10.45-11.00 Zakłady wydobycia i przeróbki rudy uranowej w Kowarach – sytuacja radiacyjna – Jolanta Biegańska, Aleksandra Pala, Ewelina Piątkowska – Politechnika Śląska

11.00-11.15 Stosowanie systemów elektronicznych w procesach wydobywczych przegląd nowoczesnych metod – Jolanta Biegańska – Politechnika Śląska

11.15-11.30 Problemy projektowania systemów aktywnej redukcji hałasu – Mariusz Latos, Dariusz Jasiulek, Krzysztof Stankiewicz, Jerzy Jagoda – KOMAG

11.30-11.45 Zintegrowany system monitoringu konstrukcji obiektów użytkowych zwiększający bezpieczeństwo eksploatacyjne wyniki analiz Krzysztof Stankiewicz, Dariusz Jasiulek,
Sławomir Bartoszek, Jerzy Jagoda, Joanna Rogala-Rojek – KOMAG

11.45-12.15 Dyskusja

12.15-12.30 Podsumowanie i zamknięcie konferencji