KOMEKO 2010
11. Konferencja Naukowo-Techniczna
22-24.03.2010 r. 

Zakres tematyczny:

  • Zagadnienia zrównoważonej gospodarki surowcami mineralnymi.
  • Proekologiczne systemy zrządzania w przemyśle wydobywczym.
  • Racjonalna gospodarka surowcami w procesach przeróbki i przetwarzania.
  • Najnowsze technologie przeróbki surowców mineralnych podnoszące ich jakość.
  • Czyste technologie węglowe.
  • Rekultywacja i rewitalizacja terenów poprzemysłowych.
  • Wykorzystanie innowacyjnych technologii w gospodarce odpadami.
  • Składowanie odpadów niebezpiecznych.
  • Metody wytwarzania i wykorzystania paliw alternatywnych.