KOMEKO 2009
10. Konferencja Naukowo-Techniczna
INNOWACYJNE I PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA
SYSTEMY PRZERÓBCZE SUROWCÓW MINERALNYCH
W ASPEKCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
23-25 marca 2009 r. – Szczyrk

PROGRAM KONFERENCJI

23 marca 2009 r. (poniedziałek)

10.00-13.30 Przyjazd i zakwaterowanie uczestników
12.30-13.30 Obiad
13.30-13.45 Otwarcie konferencji

SESJA I 
Przewodnicząca: mgr inż. Małgorzata Malec – KOMAG

13.45-14.00 Wykrywanie deformacji nieciągłych na terenach płytkiej eksploatacji górniczej – Beata Witkowska-Kita, Ireneusz Baic – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego „Centrum Gospodarki Odpadami”, Bogna Gwoździewicz – Górnośląski Związek Metropolitalny 14.00-14.15 Krajowe, Głębokie Składowisko Odpadów Niebezpiecznych (GSON) logiczną implikacją wobec rozwoju energetyki jądrowej – Dagmara Zeljaś – Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych „CHEMKOP”

14.15-14.30 Określanie ilości wymywalnych metali ciężkich z odpadów górniczych za pomocą programu do modelowania hydrochemicznego PHREEQC – Bożena Rakwic – KOMAG

14.30-14.45 Utylizacja odpadów rolniczych (strąki fasoli, pestki śliwek) jako sorbentów do oczyszczania ścieków o dużej zawartości Cd, Cu, Fe, Pb i Zn – Kateřina Cehlová, Nikolas Mucha, Iva Janáková – Uniwersytet Techniczny w Ostrawie

14.45-15.00 Wpływ wielokrotnego zawrotu odczynnika ługującego na jakość koncentratu miedzi – Stanisława Sanak-Rydlewska – Akademia Górniczo-Hutnicza

15.00-15.15 Kwaśne ługowanie jako sposób usuwania magnezu z koncentratu sfalerytowego – Andrzej Jarosiński, Katarzyna Fela – Politechnika Krakowska

15.15-15.45 Dyskusja

SESJA II
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kłeczek – KOMAG

16.00-16.15 Zagospodarowanie drobnoziarnistych odpadów węglowych – Aleksander Lutyński – Politechnika Śląska

16.15-16.30 Metodyka i kryteria oceny obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych na przykładzie osadników mułów węglowych – Ireneusz Baic, Zbigniew Duszyc, Zbigniew Paluchiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego „Centrum Gospodarki Odpadami”

16.30-16.45 Wybrane aspekty zgazowania odpadów – Sławomir Stelmach, Ryszard Wasielewski – Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

16.45-17.00 Technologie termochemicznej konwersji zużytych opon samochodowych – Ryszard Wasielewski, Sławomir Stelmach – Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

17.00-17.15 Technologia zagospodarowania odpadów wielomateriałowych na płyty termoizolacyjne – Leszek Danecki – Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopodobnych, Zbigniew Paluchiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego „Centrum Gospodarki Odpadami”

17.15-17.45 Dyskusja

SESJA III

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Adam Klich – KOMAG

18.00-18.15 Paliwo alternatywne z wysegregowanej frakcji odpadów komunalnych – Barbara Tora, Stanisław Budzyń, Wiesław A. Żmuda – Akademia Górniczo-Hutnicza, Peter Fečko, Barbara Lyčkova – Uniwersytet Techniczny w Ostrawie

18.15-18.30 Proces projektowania paliwa alternatywnego – aspekty prawne i technologiczne – Jolanta Robak, Katarzyna Matuszek – Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

18.30-18.45 Możliwości utylizacji węgla o dużej zawartości siarki w celu uzyskania paliwa ekologicznego – Peter Fečko, Nikolas Mucha, Iva Janáková – Uniwersytet Techniczny w Ostrawie, Josef Valeš, Jaroslav Kusý – Brown Coal Research Institute, Barbara Tora – Akademia Górniczo-Hutnicza

18.45-19.00 Symulacja procesu współspalania węgla kamiennego z gumą z wykorzystaniem programu typu CFD – Joachim Kozioł – Politechnika Śląska, Piotr Matusiak, Wojciech Chuchnowski – KOMAG

19.00-19.30 Dyskusja

19.30-20.00 Spotkanie Członków Komitetu Naukowego

 

24 marca 2009 r. (wtorek)

 

SESJA IV
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Aleksander Lutyński – Politechnika Śląska

9.00-9.15 Wysoko wydajne metody przesiewania ziaren drobnych i związana z tym nowa technologia wzbogacania rudy miedzi – Romuald Rolnik – Quinto Sp. z o.o.

9.15-9.30 Metody wysoko skutecznego przesiewania materiałów trudno przesiewalnych w aspekcie zastosowania nowego typu przesiewacza – Jerzy Kuźmin – Ofama Vibra Opole Sp. z o.o.

9.30-9.45 Modernizacja układów przesiewania koksu w Koksowni Radlin – Kazimierz Majka –
ZARMEN Sp. z o.o., Jan Pasz – Kombinat Koksochemiczny ZABRZE S.A., Koksownia Radlin, Piotr Pasiowiec – Progress Technika Sp. z o.o., Barbara Tora – Akademia Górniczo-Hutnicza

9.45-10.00 Przesiewacz dwuczęstościowy. Badania kinematyczne i procesowe – Remigiusz Modrzewski, Piotr Wodziński – Politechnika Łódzka

10.00-10.15 Porównanie zapotrzebowania mocy w procesach granulacji przesypowej – Andrzej Obraniak, Andrzej Heim, Tadeusz Gluba – Politechnika Łódzka

10.15-10.45 Dyskusja

11.00-12.00 Prezentacja firmy CDE Ireland Ltd

  • Lagan Donore – zakład przeróbczy kamienia wapiennego z dużą zawartością gliny (ok 30%) – Eoin Heron
  • Tallin Paekivitoodete Tehase – zakład przeróbczy kamienia wapiennego z dużą zawartością pyłów (<0.063mm ok 20%) – Roman Górski
  • Zakłady recyklingowe i wzbogacające rudę żelaza – Enda Ivanoff

12.00-12.45 Dyskusja 

25 marca 2009 r. (środa)

SESJA V

Przewodniczący: pro f. dr hab. inż. Piotr Wodziński – Politechnika Łódzka

9.00-9.15 Kierunki modernizacji ZPMW KWK „Zofiówka” dla osiągnięcia zdolności produkcyjnej 17 Mg/dobę – Henryk Giemza, Andrzej Pyc – Biuro Projektów PROREM Sp. z o.o.

9.15-9.30 Modernizacja węzłów technologicznych w zakładzie przeróbczym bez naruszania centralnego systemu sterowania – Janusz Babczyński – KWK „Budryk”,
Wiesław Firczyk – KOMAG

9.30-9.45 Badanie wpływu rozmywalności skały płonnej na wyniki flotacji węgla – Marian Kurzac – Reaflot Sp. z o.o., Barbara Tora – Akademia Górniczo-Hutnicza

9.45-10.00 Zasilanie pras filtracyjnych przy użyciu pompy KREBS millMAX na przykładzie KWK „Sośnica” – Piotr Myszkowski – PRO-INDUSTRY Sp. z o.o.

10.00-10.15 Nowoczesne układy pompowe na przykładzie ZPMW KWK „Borynia” – Jacek Katański – PNS Polska Sp. z o.o.

10.15-10.45 Dyskusja

SESJA VI

Przewodniczący: dr inż. Antoni Kozieł – KOMAG

11.00-11.15 Nowe rozwiązania konstrukcyjne wirówek wibracyjnych w aspekcie poprawy odwodnienia miału węglowego 20-0 mm oraz niezawodności pracy – Grzegorz Franke, Piotr Matusiak, Mariusz Bal – KOMAG

11.15-11.30 Rozwiązania konstrukcyjne układów odbioru produktu dolnego w osadzarkach pulsacyjnych – Daniel Kowol, Marek Lenartowicz, Michał Łagódka – KOMAG

11.30-11.45 Symulacja numeryczna warunków hydraulicznych w komorze flotownika powietrzno-mechanicznego – Bogdan Gicala, Marek Lenartowicz – KOMAG

11.45-12.15 Dyskusja

12.15-12.45 Wspieranie działań innowacyjnych w przedsiębiorstwach

  • Możliwość technologicznego rozwoju MSP poprzez 7. Program Ramowy UE – Halina Kocek – Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej – Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
  • Fundusze Strukturalne dla przedsiębiorstw – Tadeusz Mazurkiewicz – Centrum Transferu Technologii – KOMAG
  • WASTETRANS – wsparcie transferu innowacyjnych rozwiązań oraz technologii gospodarki odpadami – Ireneusz Baic – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

12.45-13.00 Dyskusja

13.00-13.15 Podsumowanie i zamknięcie konferencji