KOMEKO 2008
9. Konferencja Naukowo-Techniczna
INNOWACYJNE I PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA
SYSTEMY PRZERÓBKI SUROWCÓW MINERALNYCH
12-14 marca 2008 r. – Szczyrk

Zakres konferencji:
  • Kierunki modernizacji zakładów przeróbczych kopalń węgla kamiennego i kruszyw. 
  • Systemy sterowania, diagnostyki i wizualizacji procesów w zakładach przeróbczych. 
  • Nowe rozwiązania, technologie i materiały stosowane w maszynach i urządzeniach do przeróbki surowców mineralnych. 
  • Nowoczesne metody projektowania i konstruowania maszyn i systemów do przeróbki surowców mineralnych. 
  • Badania stanowiskowe i eksploatacyjne maszyn i urządzeń przeróbczych. • Badania procesów przeróbczych. 
  • Technologie klasyfikacji i wzbogacania surowców mineralnych, podnoszące ich jakość. 
  • Doskonalenie technologii i techniki przeróbki węgla kamiennego w aspekcie ochrony środowiska. 
  • Metody wytwarzania i wykorzystywania paliw alternatywnych. 
  • Gospodarka odpadami i surowcami mineralnymi. 

W konferencji KOMEKO 2008 wzięło udział 107 uczestników z 57 instytucji z kraju i z zagranicy