KOMEKO 2007
8. Konferencja Naukowo-Techniczna
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM W ASPEKCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TERENÓW UPRZEMYSŁOWIONYCH
20-22 marca 2007 r. – Szczyrk

Zakres tematyczny konferencji

 • Jakość środowiska na terenach uprzemysłowionych w świetle wymagań Unii Europejskiej.
 • Instrumenty zarządzania środowiskiem.
 • Proekologiczne systemy zarządzania w przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem problemów wdrażania strategii Czystszej Produkcji.
 • Techniki i technologie na rzecz ochrony środowiska.
 • Nowoczesne narzędzia  i metody badawcze w zakresie oceny wpływu procesów technologicznych na środowisko i zdrowie człowieka, w tym m.in.:- metody pomiaru i redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza,- metody identyfikacji zagrożeń zdrowotno-środowiskowych.
 • ospodarka surowcami w aspekcie ochrony środowiska.
 • – metody identyfikacji oraz oceny poziomu hałasu pochodzącego z obiektów przemysłowych i tras komunikacyjnych
 • Gospodarka odpadami – implementacja nowoczesnych systemów.
 • Rekultywacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych z wykorzystaniem najnowszych technologii.
 • Gospodarka zasobami wodnymi.
 • Metody wytwarzania i wykorzystania paliw alternatywnych.