KOMEKO 2006
7. Konferencja Naukowo-Techniczna
Innowacyjne systemy przeróbcze surowców mineralnych
21-23 marca 2006 r. – Zakopane

PROGRAM KONFERENCJI


21 marca 2006 r. (wtorek)

14.30-14.40 Otwarcie konferencji

 

SESJA I 

Przewodniczący: dr inż. Andrzej Meder – KOMAG
Zintegrowany Instytut Naukowo-Technologiczny
Prezentacja Osiągnięć Badawczych

14.40-15.00 Możliwości naukowe, badawcze i techniczne ZINTu – Tadeusz Mazurkiewicz – KOMAG
15.00-15.20 Postęp w technologii i technice przeróbki mechanicznej węgla w polskich kopalniach – Józef Dubiński, Marian Turek, Henryk Aleksa – Główny Instytut Górnictwa
15.20-15.40 Optymalizacja parametrów strzelania dla poprawy granulacji urobku surowców skalnych – Szymon Modrzejewski, Arkadiusz Grześkowiak – POLTEGOR-INSTYTUT
15.40-16.00 Sprawność i skuteczność wzbogacania trójproduktowego w osadzarkach typu KOMAG ze zmodernizowanym układem odbioru na przykładzie KWK „Rydułtowy-Anna”
– Zbigniew Będkowski – EMAG, Bogdan Skruch – KWK „Rydułtowy-Anna”
16.00-16.20 Osadzarki wodne pulsacyjne typu KOMAG do przeróbki kruszyw mineralnych – Mariusz Osoba – KOMAG
16.20-17.00 Dyskusja
17.20-17.40 Propozycja wymagań w zakresie jakości paliw alternatywnych oraz ich produkcji i wykorzystania – Ryszard Wasielewski, Aleksander Sobolewski, Sławomir Stelmach, Krzysztof Dreszer – Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
17.40-18.00 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych – Jan Skowronek – Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
18.00-18.20 Komputerowy system testowania silników jedno- i trójfazowych w procesie produkcyjnym – Aureliusz Pysik – Instytut Systemów Sterowania
18.20-19.00 Dyskusja
19.00-19.45 Spotkanie członków Komitetu Naukowego konferencji

 

22 marca 2006 r. (środa)

 
SESJA II
Przewodniczący: prof. Aleksander Lutyński – Politechnika Śląska

9.00-9.20 Wyodrębnianie typów technologicznych surowców mineralnych – Kazimierz St. Sztaba – Akademia Górniczo-Hutnicza

9.20-9.40 Zastosowanie modeli symulacyjnych w optymalizacji produkcji grupy zakładów wzbogacania węgla – Stanisław Cierpisz, Krystian Kalinowski, Roman Kaula, Joachim Pielot
– Politechnika Śląska

9.40-10.00 Badania procesowe przesiewacza liniowo-eliptycznego – Remigiusz Modrzewski, Piotr Wodziński – Politechnika Łódzka

10.00-10.40 Dyskusja

 

SESJA III

Przewodniczący: prof. Kazimierz St. Sztaba – Akademia Górniczo-Hutnicza


11.00-11.20 Zastosowanie barier remediacyjnych do likwidacji zanieczyszczeń z wód podziemnych – Aleksander Lutyński, Tomasz Suponik – Politechnika Śląska

11.20-11.40 Technologia zasilania kotłów rusztowych i pyłowych mieszanką węgla kamiennego z odpadami o własnościach energetycznych – Piotr Matusiak, Ewa Pietrasik, Zbigniew Szkudlarek – KOMAG

11.40-12.00 RECO – nowe paliwo stałe na bazie biomasy – Barbara Tora, Stanisław Budzyń, Wiesław A. Żmuda – Akademia Górniczo-Hutnicza, Ryszard Gogulski- RGB Recykling

12.00-12.20 Nowe spojrzenie na procesy przeróbki w kontekście minimalizacji odpadów – Iwona Kuczyńska – Akademia Górniczo-Hutnicza, Anna Bednarek – KWK „Polska-Wirek”,
Danuta Marcinkiewicz – KWK „Bielszowice”, Zbigniew Cukiernik, Beata Demkiewicz – PWG SA Haldex

12.20-13.00 Dyskusja

23 marca 2006 r. (czwartek)

SESJA IV

Przewodniczący: prof. Piotr Wodziński – Politechnika Łódzka

9.00-9.40 Najnowsze osiągnięcia  Derrick Corporation w dziedzinie wysoko wydajnego przesiewania drobnych klas ziarnowych dla  przemysłu węglowego
– Paul Brodzik – Derrick Corporation – USA
9.40-10.00 Rekuperator z systemem magnetycznym nowej generacji. Testy porównawcze na kopalni „Bielszowice” – Stanisław Krótki – FENIKS K&W, Edward Szczerba – Instytut Metali Nieżelaznych

10.00-10.20 Segregacja i transport surowców mineralnych poprzez zastosowanie urządzeń produkcji OFAMA – Wojciech Kierat – OFAMA Sp. z o.o.

10.20-10.40 Uwarunkowania strategii działalności kopalni „Szczakowa” wynikające z sezonowości popytu na jej produkty – Anna Mazur-Bzowska – PCC Rail Szczakowa, Tadeusz Tumidajski, Daniel Saramak – Akademia Górniczo-Hutnicza

10.40-11.20 Dyskusja

SESJA V

Przewodniczący: prof. Adam Klich – KOMAG


11.40-12.00 Analiza częstotliwości awarii i wykonywanych remontów okresowych wirówek wibracyjnych typu WOW-1,3 – Andrzej Pyc – KOMAG

12.00-12.20 Ocena pracy maszyn flotacyjnych IZ-12 na podstawie pomiarów napięcia powierzchniowego zwilżania – Marek Lenartowicz – KOMAG, Jerzy Sablik – Główny Instytut Górnictwa

12.20-12.40 Badania ruchu czujników pływakowych w warunkach zmiennego rozluzowania łoża osadzarki – Daniel Kowol, Michał Łagódka – KOMAG

12.40-13.00 Relacje między rezultatami laboratoryjnego i przemysłowego rozdrabniania surowców mineralnych w kruszarkach szczękowych – Tomasz Gawenda – Akademia Górniczo-Hutnicza

13.40-13.40 Dyskusja

13.40-14.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji